บทความ

ท่าออกกำลังกาย

  • อุปกรณ์ที่ใช้
  • ระดับความยาก
  • กล้ามเนื้อ
  • หน้าแขน, หลัง, หัวไหล่
  • อุปกรณ์ที่ใช้
  • ระดับความยาก
  • กล้ามเนื้อ
  • ก้น, ต้นขาด้านใน, ต้นขา, ท้อง, หัวไหล่, ไหล่ข้าง

Fit-d.com
FRIENDS AND PARTNERS