ท่าออกกำลังกาย

 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • หน้าอก, หลัง, หัวไหล่, ไหล่ข้าง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • Hip flexor, ก้น, ต้นขาด้านใน, ต้นขา, ท้อง, น่อง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • Hip flexor, ก้น, ต้นขา, น่อง, หลังแขน, หัวไหล่, ไหล่ข้าง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • Hip flexor, ก้น, ต้นขาด้านใน, ต้นขา, ท้อง, น่อง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • Hip flexor, ก้น, ต้นขาด้านใน, ต้นขา, ท้อง, น่อง, หัวไหล่, ไหล่ข้าง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • Hip flexor, ต้นขา
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • ก้น, ต้นขา, น่อง, หลัง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • Hip flexor, ก้น, ต้นขาด้านใน, ต้นขา, น่อง, หน้าอก, หลัง, หัวไหล่, ไหล่ข้าง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • Hip flexor, ก้น, ท้อง, ไหล่ข้าง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • ก้น