ท่าออกกำลังกาย

 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • หน้าแขน, หลัง, หัวไหล่
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • ก้น, ต้นขาด้านใน, ต้นขา, ท้อง, หัวไหล่, ไหล่ข้าง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • Hip flexor, ท้อง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • Hip flexor, ต้นขาด้านใน, ต้นขา, ท้อง, หัวไหล่
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • หลัง, หัวไหล่, ไหล่ข้าง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • Hip flexor, ท้อง, หลัง, หัวไหล่, ไหล่ข้าง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • Hip flexor, ท้อง, หลัง, หัวไหล่, ไหล่ข้าง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • หลังแขน, หัวไหล่, ไหล่ข้าง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • หัวไหล่, ไหล่ข้าง
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ระดับความยาก
 • กล้ามเนื้อ
 • หลัง, หัวไหล่, ไหล่ข้าง